مزاياي برش ليزر

دقت برش ليزر : دقت برش ليزري فلزات بسيار بالاتر از روشهاي مشابه مي باشد. و بسته به ضخامت قطعه بين 0.02 تا 0.1 دقت قابل انتظار است. 

عدم ايجاد تغييرات گرمايي: در برش ليزري فلزات باتوجه به استفاده از اشعه ليزر بسيار كانوني براي برش فلزات تغيير دماي قطعه قبل و بعد از برش بسيار ناچيز مي باشد اين امر باعث حفظ خواص مكانيكي و فيزيكي قطعه برش كاري شده توسط ليزري ميگردد .

 سازگاري با AutoCad : از آنجاكه سيستم كنترل برش ليزر CNC مي باشد به راحتي مي توان فايلهاي برش ليزر طراحي شده توسط نرم افزار AutoCad را به عنوان نقشه برش ليزري قطعات فلز استفاده نمود.

عدم تماس فيزيكي : در برش ليزري فلزات فشار فيزيكي بر روي قطعه در حال برش و جود ندارد و در لبه هاي قطعه برش خورده توسط ليزر هيچگونه له شدگي و جود ندارد.اين امر تكنولوژي برش ليزري فلزات را در ساخت قطعات حساس بسيار با اهميت مي گرداند.

برشكاري نقوش پيچيده : در تكنولوژي برش ليزري فلزات امكان برش نقوش پيچيده بر روي فلزات به سادگي فراهم ميباشد . به عبارت ديگر هر نقشه دو بعدي قابل اجرا مي باشد. 

نمونه سازي سريع : از تكنولوژي برش ليزري فلزات مي توان به عنوان نمونه سازي قبل از توليد بر اساس طرح گسترده قطعات با فرمت AutoCad استفاده كرد .

خط برش: مزیت مهم برش لیزر باریک بودن خط برش (۲/۰ میلی متر)  می باشد که این قابلیت باعث بالا بردن استفاده از مواد مصرفی با کاهش پرت ورق است.

عدم نياز به قالب برش : با استفاده از تكنولوژي برش ليزري فلزات ديگر نيازي به هزينه هاي سنگين ساخت قالبهاي برش نيست. تكنولوژي برش ليزري فلزات در ساخت قطعات با تيراژهاي نه چندان زياد انتخابي هوشمندانه و البته اقتصادي است .

 

 برش بدون استفاده از الگو

 

 ایجاد سوراخ، نوشتن متن و اجرای نقشه های پیچیده

 

 تجزیه نشدن اصل مواد

 

 کاهش زمان انجام پروژه

 

 طرح و برنامه ریزی سریع

 

 دقت بالا